jueves, 11 de septiembre de 2014

DOCUMENTACIÓ

Avaluació música i percentatges

A 1r d’ESO
procediments 30%, conceptes 40% i actituds 30%.

A 3r d’ESO
procediments 30%, conceptes 40% i actituds 30%.


Avaluació

Els procediments s’avaluaran en avaluació continua, és a dir que de la part instrumental, treballs i dossier no hi ha recuperació.
Les avaluacions suspeses es recuperaran dins la pròxima avaluació tret de la tercera que no es podrà recuperar.

Per poder aprovar s’ha d’aprovar dues avaluacions.

Es donarà molta importància al lliurament de treballs fets a classe i tasques ja que se’nmandaran pocs i no lliurament d’aquests comportarà una baixada de la nota trimestral a través de les actituds.Les actituds s’avaluaran observant per una part la participació, el treball a classe i el comportament. Sobre el tant per cents d’actituds es comptarà sobre 10 punts els quals se anirà restant punts segons els negatius per comportament, per fer tasques a classe, tasques a casa o quan es facin preguntes (en previ avís) i aquestes no es responguin bé.

  • Manco 2 punts per comportament.
  • Manco 2 punts per tasques de classe
  • Manco 1’5 punt per tasques a casa
  • Manco 1’5 punt per preguntes mal contestades.

Els positius extraordinaris lleven un punt negatiu i si no se’n té cap pot pujar 0’2 a la nota final de trimestre.

Els procediments es basaran en les petites proves més procedimentals (equivalències, instrumental...) amb els treballs, els comentaris d’audiovisuals i la informàtica musical.

Els conceptes s’avaluaran amb els exàmens durant cada trimestre.

Per a poder aprovar el trimestre s’ha de tenir com a mínim un 3’5 de cada secció (conceptes, procediments, actituds) sinó ja no es farà mitja.
Això es fa perquè l’alumne no abandoni cap de les parts de l’assignatura.

jueves, 4 de noviembre de 2010

Els estils dels Jazz

El New Orleans


El SwingEl Bebop


El Cool JazzJazz Fusion


martes, 29 de junio de 2010

20. La música popular i la música ètnica

Llegeix aquest text i extreu les principals característiques de la música popular i de la música ètnica. Escolta les audicions i fes dues preguntes de diferències i semblances sobre aquest tema.


LA MÚSICA POPULAR I LA MÚSICA ÈTNICA

Quan parlam de música popular o tradicional ens referim a la música que prové de la tradició del llarg dels anys d'un poble i que l'identifica. Cada país, comunitat o territori té una cultura diferent que configura la seva identitat. Una de les manifestacions d'aquesta cultura és l'expressió musical.

De la música de cada regíó sorgeixen balls i danses típiques i també és molt comú que disposin d'instruments autòctons.

Naturalment les músiques tradicionals que conèixes millor són aquelles més properes. Però el món és molt gran i hi ha una gran varietat de músiques tradicionals.

Quan parlam de música ètnica ens referim a la música tradicional d'altres continents. Segurament reconeixem si una música és asiàtica o orienta, africana, hindú, llatinoamericana, celta, àrab....

Una de les característiques que comparteix tota música tradicional és que es de tradició oral. Es conserva perquè ha passat de pares a fills al llarg de moltes generacions.
Música tradicional mallorquina


Música tradicional de Bali (Indonèssia).


Música tradicional de Sudàfricana.


Música tradicional llatinoamericana (andionoperuana).

jueves, 20 de mayo de 2010

10-Audicions de repàs

Worksong


WorksongEspiritual negre


Espirual negreRagtime


Ragtime


Blues


Blues


New Orleans


New Orleans


Jazz (swing)


Jazz